Over ons

Ontstaan

In 1994 gaven de bestuurders van de stad Breda aan de stedenbouwkundige Rem Koolhaas de opdracht om een exclusief complex van woningen te realiseren op het vrijgekomen Chassé terrein. Hierover ontstonden felle discussies en er was veel kritiek. Sommigen noemden de plannen “Manhattan aan de Mark”.

De actieve Bredase ondernemer Jan Tebbe (1933-2006) verhief, samen met o.a. 5 plaatselijke architectenbureaus, zijn stem tegen de voorgenomen bouwactiviteiten. Hij werd daarin gesteund door velen die het Bredase erfgoed hoog in het vaandel droegen. Ze vonden de plannen te grootschalig en te massaal en niet afgestemd op de geleidelijke organische groei kenmerkend voor het historische centrum. Het tij was echter niet meer te keren.
Daarop nam Jan Tebbe c.s., op 1 januari 1996,  het initiatief tot oprichting van de Vereniging Stadssociëteit de Gouden Cirkel.
Al 28 jaar actief dus!

Waar staat de Gouden Cirkel voor:

Wij streven ernaar het culturele erfgoed van de stad Breda te bevorderen, in het bijzonder het historische stadsdeel binnen de singels. We vinden het ook belangrijk dit erfgoed te integreren in de hedendaagse ontwikkelingen. Actief steunen we initiatieven op bovenstaand gebied  in de stad Breda. Wij fungeren als intermediair en bieden een podium om deze discussie tussen belanghebbende partijen, bestuur en burgers, te stimuleren.

Ons Beeldmerk
De naam Gouden Cirkel is bedacht door Jan Tebbe. “Gouden Cirkel” is een metafoor voor een cultuurhistorische rondgang langs de markante pleinen en straten van de oude stad binnen de singels. Tevens is het een verwijzing naar de groep bewoners van de stad die zich rond de doelstellingen scharen. Het beeldmerk is ontworpen door 2 leden: de architecten Joost Margry en Leo Nouwens.

De Gouden Cirkel als Stadssociëteit
Vereniging Stadssociëteit De Gouden Cirkel functioneert volgens de sociëteitsformule: ”de historische rol van de stadssociëteit als informeel ontmoetingscentrum van bestuurders en burgers waarbij allerhande stedelijke kwesties en belangen in een aangename ambiance kunnen worden besproken”
De Gouden cirkel is geen inloopsociëteit, maar houdt eenmaal per maand, in principe de laatste maandag van de maand, haar bijeenkomst in theaterdinersalon De Avenue. Gratis toegankelijk, ook voor niet-leden! We groeien gestaag: het ledental staat begin 2022 op meer dan 200.

De oogst van ruim 25 jaar Gouden Cirkel

Sinds 1996 hebben we ruim 200 openbare discussiebijeenkomsten, fora en excursies georganiseerd. We hebben hiermee een waardevolle bijdrage geleverd aan discussies die gingen over een groot aantal belangrijke ontwikkelingen in Breda.  Zoals de inrichting van het Chassé Park; behoud kerkgebouwen zoals de H. Hartkerk; klooster Catharinadal/Casino; ontwikkelingen in het stationsgebied/Via Breda; bebouwing Molsterrein/Lange Stallen. Bij veel discussiebijeenkomsten haalden we de krant, zoals tijdens de plannen voor de Open Haven/Nieuwe Rivier/Nieuwe Mark. Maar ook een bijeenkomst over het parkeren in de binnenstad: “De Blikken Cirkel”,  mag genoemd worden net als de discussie over “ HSL: Trein met Grote Voordelen?”. Verder hebben we een behoorlijk aantal verkiezings- en politieke debatten georganiseerd over hete culturele hangijzers in de stad.

Naast deze meer op actuele problematiek gerichte discussies, organiseerden we ook talloze lezingen en excursies waarbij ons historisch cultureel erfgoed centraal stond. Denk hierbij aan allerlei verhalen over de Nassau’s, de Gouden eeuw, het Begijnhof, ons  industrieel erfgoed, het Breda’s Mannenkoor, “de jacht in de Baroniestad”, “heerlijkheden in en om Breda”, de brouwerijen. Maar ook onderwerpen als carnaval en Breda Photo zijn langsgekomen. Zie onder de knop “archief” een compleet overzicht van alle bijeenkomsten.

Speciaal thema is sinds enkele jaren: ” Ons Erfgoed nabij”. Daarbij worden 5 Bredase wijken diepgaand bekeken en beschreven: Heuvel, Belcrum, de Haagse Beemden, Zandberg en als laatste Het Historisch Centrum. Hiervan zijn boekjes gemaakt die zowel in de boekhandel als tijdens onze avonden  verkrijgbaar zijn. Zie ook onder de knop: Onze publicaties.

 Maak kennis met het bestuur 

Jan de Bakker: penningmeester

Was eigenaar van Hoosemans Tuin&Dier en De Bakker Advies. Is secretaris en examinator van het Huisdier Kennis Instituut . Van 2009-2015 voorzitter van de wijkraad Stadshart-Valkenberg. Geboren in de binnenstad en woont daar nog steeds. Hierdoor  zeer betrokken bij alle ontwikkelingen in de (binnen)stad.

Liesbeth den Hartigh: secretaris

Woont sinds 1986 met veel plezier in Breda. Zij vindt dat besef van de waarde van het cultureel erfgoed de basis zou moeten zijn voor    verdere stadsontwikkeling.

 

 

Marijke van der Putten: voorzitter, programma, strategie en PR

Eigenaar van het psychologisch adviesbureau Inspirae (1992). Naast het bieden van organisatieadvies en coaching, produceert zij documentaires en programma’s. Sinds 2014 bestuurslid en sinds 2018 voorzitter. Zij is inspirator van de ontwikkeling van de programma’s en van de totstandkoming van de boeken over “Ons Erfgoed Nabij”. Daarnaast is zij gastvrouw van de openbare avonden en representeert het bestuur in vele netwerken in de stad.

Anke Tebbe: ledenacties

Echtgenote van Jan Tebbe die de Gouden Cirkel  in 1996 heeft opgericht.  Na 20 jaar Gouden Cirkel is het Bredase erfgoed nog steeds actueel! Anke houdt zich bezig met de activiteiten van de vereniging.

 

Peter van den Heuvel: PR en communicatie

Sinds 1994 woonachtig in Breda en sinds kort genietend van zijn pensioen, na een werkzaam leven in het onderwijs, laatstelijk als organisatieadviseur. Peter is geboeid door de geschiedenis van zijn stad en vindt de Stadssociëteit een prima manier om de belangstelling voor het erfgoed levend te houden. Niet minder belangrijk is het dat De Gouden Cirkel gezelligheid biedt.

 

Toekomst van de Gouden Cirkel

We kijken uit naar de volgende decennia. De stad is sterk in beweging en wij blijven dat ook. Mede dankzij de inbreng van een groeiend aantal actieve leden, werken wij enthousiast aan: “Het historisch geweten van hedendaags Breda”.

Statuten en huishoudelijk reglement

Q_Statutenwijziging vereniging De Gouden Cirkel

huishoudelijk reglement 7 maart 2022

Privacyregeling

Privacyverklaring[12237]

Menu