Links

Heeft U ook interessante links voor onze site. Mail ze naar ons met uitleg.!

DE GOUDEN CIRKEL Breda  1996-2016 Slide show. Getoond op het jubileumdiner 18 januari 2016. Twintig jaar Gouden Cirkel discussieplatform in beeld.

 

 

Ad van Rosmalen heeft zijn sporen verdiend in de kunstwereld, onder andere als docent en directeur van gerenommeerde opleidingsinstituten.

In zijn doorwrochte betoog onder de titel “Er is een moedig mens voor nodig om ruimten leeg te laten” gaat hij in op de vraag van wie de openbare ruimte is. Hij signaleert dat commercie daar een steeds grotere greep op krijgt. Hij bepleit de openbare ruimte leeg laten, als er geen goede reden is om de ruimte te vullen.

Hieronder een link naar zijn boeiende, lange verhaal.

ad van rosmalen

 

Ons lid en verhalenverteller Wim Spapens heeft een eigen website met verhalen: http://www.wimspapens.nl

“De Oranjeboom” Geschied- en Oudheidkundige kring van Stad en Land van Breda: http://deoranjeboom.nl/de-oranjeboom-geschiedenis-van-de-baronie-van-breda/

Heemkundekring Engelbrecht van Nassau: http://www.engelbrechtvannassaubreda.nl

Brabants Heem ,alle heemkunde kringen in Brabant: http://www.brabantsheem.nl/heemkundekring

Cultuurbehoud Breda geeft interessante publicaties uit over Breda: http://www.cultuurbehoudbreda.nl

Een ware schat aan gegevens over Breda levert: https://stadsarchief.breda.nl

Heel praktische info over wat er te doen en te zien is: http://vvvbreda.nl

 

Menu