Main navigation

Archief

Klik op een onderstaande link en vervolgens op het document links onder:

Bijeenkomsten sinds de oprichting

Jaarverslag 2018

Jaaroverzicht 2018

26 november  Welke betekenis en consequenties hebben het nieuwe college-akkoord van Breda voor Cultuur, Erfgoed en stadsontwikkeling?

De wethouders Paul de Beer, Greetje Bos en Miriam Haagh waren deze laatste bijeenkomst in 2018 onze gast om het nieuwe college-akkoord toe te lichten, hun toekomst visie op de stad aan te geven en hun plannen te verduidelijken.

Ook deze avond hadden we weer ruim 30 dinerende leden. Daarna waren we benieuwd wat de wethouders zouden zeggen. De gasten stroomden binnen: meer dan 120 mensen kwamen luisteren. Reacties van het publiek waren: “interessant”, “moeilijk om helder te krijgen wat ze nu precies gaan doen”. Een politieke avond dus, die qua sfeer heel goed was.

 

26 november   Uitreiking 3e boekje over óns Erfgoed nabij” 40 jaar woonlandschap in de Bredase wijk Haagse Beemden. Aan 3 wethouders : Paul de Beer, Greetje Bos, Miriam Haagh.

Het was zeer bijzonder dat Frans Maas het boekje 40 jaar woonlandschap in de Bredase wijk Haagse Beemden, als ontwerper van dit landschap, aan de drie wethouders kon aanbieden. In zijn toespraak vertelde hij dat hij er door geroerd was. Jan Willem Messer, mede eindredacteur, bood de wethouders ook nog een paar inhoudelijke adviezen aan. Wij, als Gouden Cirkel, zijn trots op onze leden, hun enthousiasme en de wijze waarop ook al weer dit 3e boekje tot stand is gekomen. Grote dank!

  

 

 

 

 

29 oktober  Muzikale herdenking 100 jaar einde WO I door Joep Peeters

In een bomvolle zaal (> 100) speelde en zong Joep Peeters over WO I en vooral over WO II. Vooral de liedjes uit WO II werden uit volle borst mee gezongen. Hartelijk dank Joep!!

Van te voren aten we met 34 leden. De stadssociëteit-gedachte groeit 😊

   

 14 oktober   Rondleiding door BredaPhoto, speciaal voor leden Gouden Cirkel

Een exclusieve rondleiding, alleen voor leden, door het Belcrum-deel van BredaPhoto, geleid door Geert van Eyck, sinds 2003 curator van Breda Photo. We hadden prachtig weer en ook nu weer hadden we ruim 35 mensen die deelnamen. Al fietsend, pratend en lopend bezochten we de indrukwekkende hallen, Electron en de overkant.

 

 

  

24 september  De achterkant van BredaPhoto

Van 5 september tot 23 oktober hadden we weer de tweejaarlijkse Breda Photo in Breda. Zeer indrukwekkend. We hadden de eer dat de financieel directeur Theo Andriessen het verhaal achter Breda Photo kwam vertellen. Vol passie kregen we zowel een historisch als een zakelijk inzicht in dit inmiddels internationaal bekend fenomeen. Onder de indruk waren we van het verhaal van de nog studerende en reeds exposerende kunstenaar Tina Farifteh. We waren weer met ruim 80 mensen aanwezig.

Dank Theo en dank Tina!

   

 

27 augustus  De geschiedenis van Breda als Garnizoensstad door Boudewijn van de Calseijde

 Boudewijn van de Calseijde (* Terneuzen 1944) Sinds 2009 bestuurslid van de Historische Verzameling KMA/Kasteel van Breda, loodste ons met veel prachtige beelden door de geschiedenis van de KMA en haar imposante onderkomen. Hartelijk dank Boudewijn!!

Interessant is dat ook hier weer een hele grote groep ( 100) bezoekers van hebben genoten.

 

 

22 augustus  Wandeling Food and Boots, “Leven van en voor het leger”excursie alleen voor leden.

Er deden  40 deelnemers mee.

Onder leiding van ons Gouden Cirkel lid Barbara Putters ( directeur van Cultuurbehoud Breda) is er vol enthousiasme en verve een wandeling gemaakt door de stad waar de relatie tussen aanwezigheid van de militairen en de voedingsindustrie zichtbaar is gemaakt. Daarna heeft nog een grote groep nageborreld

 

25 juni  De bijeenkomst over de Grote Kerk als kostbaar monument, vond plaats IN de Grote Kerk.

In samenwerking met De Grote Kerk en het Gilde de Baronie werden we ontvangen in de Grote Kerk. Gastsprekers waren: Jan Korebrits die de historie van de kerk toelichtte, Ad Lodewijk, die als voorzitter van de restauratie commissie over de kunst van het restaureren sprak en Willem van der Vis, die als directeur de financiële consequenties van dit alles inzichtelijk maakte. Meer dan 100 mensen waren aanwezig die daarna onder enthousiaste leiding van een aantal gidsen van De Baronie, al wandelend,  verborgen verhalen te horen kregen. Hartelijk dank Willem, het was een zeer boeiende avond. Het heeft vast tot meer vrienden voor de Grote Kerk geleid, dat kan niet anders.

Met grote dank aan Danny Touw, hoffotograaf van de Grote Kerk

 

28 mei  Aanbieding eerste exemplaar van ons nieuwe boek” Stedelijke vernieuwing in de Bredase wijk Belcrum aan wethouder Marianne de Bie

                               

Met dank aan de vele vrijwilligers die aan dit boek hebben meegewerkt: m.n. Jan Willem Messer en Frans Maas. Verder Frans Broos, Herman Kappers, Hans Thoolen, Yolanda Sjoukes, Martien Kuipers, Niels Tiekstra, Ben de Vugt, Onno van der heijden, Wytze Patijn.  Eric Wehrmeijer als productie begeleider en Sjef Bakers tekende weer voor de vormgeving. Financieel hebben Rabobank Breda, Amvest en Consortium Spoorzone Breda deze uitgave mede mogelijk gemaakt. Allen zeer hartelijk dank!

Het boek is te koop in alle boekhandels van Breda voor € 10,00

 

28 mei  Onze derde conferentie  over “Ons Erfgoed nabij”, nu over de wijk Haagse Beemden.

Na de succesvolle excursie naar de Haagse Beemden vond, na 6 maanden intensieve voorbereiding,  de 3 uur durende conferentie hierover plaats:   “Haagse Beemden als wervend woonmilieu”,  met als subtitel “ Landgoed als drager voor stedenbouw.” Het was zeer bijzonder dat Frans Maas, mede ontwerper van de Haagse Beemden en Gouden Cirkel lid, met verve en enthousiasme de conferentie mede heeft voorbereid. Kern van de opzet was om na 40 jaar een kritische terugblik te organiseren. Bijzonder was ook dat Frans Ruys en Leo Tummers ( de andere ontwerper van de wijk) actief hebben meegedacht met de opzet. In verband met de ziekte van Leo Tummers heeft zijn zoon Stoof de voordracht gehouden. Kort na de conferentie is Leo Tummers overleden. Wij herdenken hem in dierbare herinnering.

Veel dank zijn wij verder verschuldigd aan de inbreng van de mensen uit de  wijk zoals voorzitter van de wijkraad Ad Brekoo, buurtwerkers en  jongeren van Grote Broer en Grote Zus, Natasja Donkers, Joost Barendregt en tot slot onze kritische beschouwer Wytze Patijn.

    

 

08 mei  Excursie door de Haagse Beemden

 Onder bezielende leiding van Frans Maas en Ad Brekoo trokken we met 49 leden, gewapend met flesjes water en koek,  in een bus door de Haagse Beemden. We hoorden verhalen, zagen verschillende bouwstijlen, roken de natuur en wandelden op het erf van de zorgboerderij. Frans Ruys liet ons stoppen op een pleintje om visueel zichtbaar te maken wat het bijzondere is van de Bouwstijl de Bossche School.

Daarna sloten we af in de Chinees op het Heksenwiel. Een zeer boeiende en geslaagde middag met bijzondere dank aan beide “reisleiders’.

 

30 april  Verteller/schrijver Jeroen Koch

 Sinds september 2015 schreef Jeroen Koch aan een synthese van de drie koningsbiografieën Koning Willem I, II en III.  Het resultaat verscheen in februari 2018: Oranje in Revolutie & Oorlog. Hij vertelde enthousiast en boeiend over de mannen die de grondleggers zijn van ons hedendaags koninkrijk. Het was zeker niet altijd Oranje boven. Hartelijk dank Jeroen en hartelijk dank de Vrije Boekhandel die bereid was zijn boek, ter signering mee te nemen.

 

26 maart  Verborgen Verhalen Gevangen op Oude Plekken Samen dwalen door de oude stad onder leiding van verhalenvertellers Guus Welten en Christiaan Schraven.

 Wat hebben we weer genoten. Guus Welten vertelde over de geschiedenis van de stadsboerderij van zijn Opa en Oma, de bakkerij Welten en over het huidige Hijgend Hert dat toen de stal was van hotel de Keijzer. Christiaan vertelde over de Ginnekenstraat in de jaren 50. Dit soort cultureel erfgoed deed deed vele herinneringen doen terugkomen. Het boek van Guus: gelukkig hebben we de foto’s nog en van Christiaan “Mijn Jaren 50 in Breda”trokken gretig aftrek. Heel hartelijk dank Guus en Christiaan!! We aten deze avond met 34 leden. TOP!

 

5 maart  Algemene jaarvergadering vereniging Stadssociëteit De Gouden Cirkel.

We hadden een vlotte jaarvergadering. Omdat we met 25 mensen hadden gegeten van te voren, was hij “druk” bezocht. Het bestuur kon terugkijken op een productief, dynamisch en drukbezocht jaar. De leden reageerden positief. We namen afscheid van Frans van de Hoogenhuyze als bestuurslid, die het zijn tijd vond om andere dingen te gaan doen. Marijke van der Putten volgde hem op als voorzitter. We danken Frans zeer hartelijk voor zijn bijdrage aan de Gouden Cirkel. We kochten een heel mooi boek voor hem.

 

5 maart  Debat met alle politieke partijen in Breda over hun visie op Breda, stad van de toekomst.

Een volle bak met meer dan 100 mensen!! Ze waren er allemaal! BOB, Breda’97, Bredase Stadspartij, CDA, D’66, GroenLinks, PvdA, SP, Trots/OPA, Volkspartij Breda, Volmondig Ja, VVD, 50plus. Jeroen van Glabbeek en Eric Martens ondervroegen de partijen. Yolanda Sjoukes keek en luisterde kritisch en gaf 2 keer commentaar. De zwevende kiezer bleef ook na afloop zweven, zo bleek. Het waren veel partijen, dat klopt, maar op deze avond leek het alsof iedereen zeer eensgezind was. Nou, dat gaan we dan zien de komende 4 jaar. Het was beleefd, vrolijk, maar ook tam en weinig diepgang. Het nieuwe college wordt gevormd door VVD, PvdA en D’66. Veel succes!

 

29 januari  Van de Grote Kerk tot het kleine graf. Gastspreker Roel Stapper

Roel Stapper gaf een schets van de geschiedenis van het begraven in Breda en de veranderingen in rouwrituelen door de eeuwen heen. Waarom begraven, waarom cremeren, waarom de grote wisselingen tussen deze twee oervormen van lijkbezorging? Hoe zagen de rouwrituelen er vroeger uit in Breda? Welke ontwikkelingen hebben we doorgemaakt? Hartelijk dank Roel Stapper, directeur van Stichting Zuylen.  

 

15 januari  Feestelijk jaardiner voor leden. Top gast: Joep Peeters.

We hadden meer dan 60 leden die met elkaar het nieuwe jaar inluidden. Het was heel gezellig en Joep Peeters kreeg al snel de beentjes van de vloer. Bedankt Joep!!!

  

 

 

   

 

 

 

 

Menu