Agenda

 • Jaarprogramma 2023:

  We beginnen weer met goede moed en enthousiasme aan een nieuw, hopelijk Coronavrij, jaar. We zijn trots op ons programma in 2023. Hopelijk ziet u er ook voldoende aanleiding in om een of meerdere avonden te bezoeken. Die zijn ook voor niet-leden vrij toegankelijk, maar als u lid wil worden van onze vereniging: graag!

  Al bijna dertig jaar hanteren we een sociëteitsformule: gezelligheid en inhoud gaan samen op. De avonden beginnen gebruikelijk met een heerlijk diner voor leden, inloop vanaf 19.30 uur om 20.00 uur gevolgd door een inhoudelijk programma tot 22.00 uur. Open voor iedereen. Daarna nog een informeel drankje voor de liefhebbers.

  Ons “clubhuis” is De Avenue in de Waterstraat. Dit prachtige, nostalgische theater staat borg voor een gastvrij onthaal! Wees van harte welkom.

 • Maandag 16 januari: nieuwjaarsdiner voor leden.

 • Maandag 30 januari: Stadsontwikkeling in beweging, een kritische reflectie.

  Gemeentelijk stadsontwikkelaars Peter van Schie en Onno van der Heijden reflecteren op vorige tijden, andere tijden en nieuwe tijden in het ontwikkelen van onze stad. Er gaat nogal wat gebeuren rondom het oude centrum. Denk aan Gasthuisvelden, Nieuwe Mark, Koepel, ’t Zoet, Oude Haven, Chasséveld. Er gaat een fors vergroot centrum ontstaan.

  Peter van Schie gaat in op de manier waarop binnen de gemeente nu naar de ontwikkeling van dit nieuwe centrum wordt gekeken. Hij schetst de daarbij behorende groei in denken en aanpak.

  Onno van de Heijden vertelt aan de hand van het gebied Klavers-Jansen hoe het denken hierover in 15 jaar tijd ingrijpend is veranderd.

  Voorzitter Marijke van der Putten gaat vervolgens beide heren kritisch bevragen en ook u krijgt daartoe de gelegenheid.

 • Maandag 27 februari: De bloei van Antwerpen in de 16e eeuw en de betekenis voor Breda. 

  Deze avond is alleen toegankelijk voor leden van de Gouden Cirkel en de Vrienden van het Stedelijk Museum Breda.

  Schrijver Jeroen Olyslaegers over zijn boek Wildevrouw, waarin hij een prachtig beeld schetst van het Antwerpen in de 16e eeuw. We organiseren deze avond samen met Stedelijk Museum Breda. Directeur Dingeman Kuilman spreekt met Olyslaegers over de relatie tussen Antwerpen en Breda.

 • Maandag 27 maart: jaarvergadering voor de leden, tot 19.30 uur. Om 20.00uur: bijzondere straatnamen in Breda. Hoe komen ze tot stand, welke dilemma’s spelen bij de keuze? Wie kiest er eigenlijk?

  Spreker is Gerard Otten. Hij studeerde aan de Rijksarchiefschool in Den Haag en werkte bij het Stadsarchief en Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda. Auteur van het boek: De straten van Breda. Werkt nu aan: Nieuwe wegen in de straatnaamgeving.

   

 • Maandag 24 april: Kunst op straat. Wat betekent kunst voor de stad en hoe staat het ermee?

  Victor Willemse heeft als hobby zo ongeveer alle kunst op straat in Breda gefotografeerd en gedocumenteerd. Hij zal er vanavond veel over verhalen. Ad van Rosmalen verkent de mogelijkheden, de kwaliteit en impact van kunst in de openbare ruimte in relatie tot de identiteit van een stad.  Merel van der Linden is ruimtelijk ontwerper en ontfermt zich over objecten die zij verwaarloosd vindt of die meer aandacht verdienen in de stad. U kunt haar daar misschien ook nog suggesties over geven?

  Tot slot belicht van Rosmalen projecten die niet van de gemeente maar van burgers afkomstig zijn. Hoe vergaat het deze initiatieven?

 • Maandag 22 mei: Breda, Brouwerijen en Bier: Economische-, sociale- en culturele betekenis.

  Twee kenners zorgen voor een boeiende bier bijeenkomst:

  Hans Meijvis: zit meer in het Bredaas Archief dan in de kroeg. Daarom weet hij ontzettende veel van de geschiedenis van de brouwerijen in Breda. Daar weet hij smakelijk over te vertellen.

  Richard Kessels heeft een uitgebreide bierbibliotheek over bier, brouwerijen, bierbrouwende kloosters en aanverwante zaken. Maar hij weet ook alles van de praktijk van het brouwen en het proeven van het brouwsel. Actief in het Beyerd Biergilde Breda en het Bierproefgenootschap “De Bovenkamer”.

  Na de vrij droge verhalen kunnen de liefhebbers uit het rijke assortiment van De Avenue het geleerde in praktijk brengen. Proost!

 • Maandag 26 juni: Graaf Hendrik lll: man van de wereld, graaf van Nassau, Bredanaar.

  Wim Klinkert gaat in op de rol en grote betekenis voor Breda van Graaf Hendrik III. Klinkert is sinds 2016 hoogleraar militaire geschiedenis aan de Nederlandse Defensie Akademie ( voorheen KMA) te Breda. Een leerstoel die hij ook van 2007-2022 bezette aan de Universiteit van Amsterdam.

 • 12 Juli: excursie ’t Zoet

  Het voormalige terrein van de suikerfabriek wordt de nieuwste, prestigieuze nieuwbouwwijk van Breda. Onze leden gaan er rondlopen onder de enthousiaste leiding van Barbara Putters.

 • Maandag 28 augustus: De Indische gemeenschap in Breda: verhalen van 3 generaties.

  Voor de leden: een bijzonder diner vooraf, met Indische specialiteiten uit de onvolprezen keuken van De Avenue.

  De avond is voornamelijk georganiseerd door de Stichting Arjati. Opgericht in 2007, met name om de Herdenking op 15 augustus 1949 te bewaken en te organiseren. Zij beheert ook het Indisch Museum Breda.

  Eerst muziek. Dan gesprek met 3 mensen van de 2e generatie over de eerste jaren in Breda. Dewi van Hoek (voorzitter Arjati) gaat in op de Herdenking 15 augustus, gevold door een gesprek met 2 mensen van de 3e en de 4e generatie

   

 • Dinsdag 12 september: De geschiedenis van de Etna.

  Een uitstap naar het Stedelijk Museum Breda met als onderwerp de boekpresentatie van professor Paul Klep over De Etna. Die fabriek vormt een belangrijk deel van de industriële geschiedenis van Breda.

  Alleen toegankelijk voor leden van Stadssociëteit de Gouden Cirkel en van de Vrienden van Stedelijk Museum Breda.

 • Maandag 2 oktober: Beleef het Breda van Toen.

  Auteur John van Ierland van het boek ” Verhalende tekeningen in Breda” komt vertellen en laat zien hoe hij het oude Breda weer levendig heeft gemaakt. Met tekeningen en verhalen gaat hij in op wat hem ontroert en wat Breda volgens hem is kwijtgeraakt.

  John is geboren Bredanaar en doceert Nederlands op Breda University of Applied Sciences.

 • Maandag 30 oktober: Van detailhandel naar grootwinkelbedrijf in de binnenstad: warenhuis Raming

  Twee deskundige inleiders:  “onze”  binnenstadskenner Guus Welten die al veel waardevolle bijdragen heeft geleverd aan onze sociëteitsavonden en historicus Ton Kappelhof: geboren Bredanaar en auteur van diverse publicaties over de geschiedenis van Noord-Brabant. Mede-auteur van de Historisch Atlas van Breda.

  Welten leidt ons rond in het voor velen iconische warenhuis Raming en Kappelhof schetst een breder perspectief van het Breda in de tijd van het ontstaan en de ontwikkeling van het warenhuis.

 • Maandag 27 november: Brabant is sijn eighen lant.

  Een verfrissende kijk op de geschiedenis van (Noord) Brabant door historicus Jan van Oudheusden.

  Hoofdlijn: geen Gouden Eeuw voor Brabant, wel kerngewest voor De Nederlanden in de 16e eeuw. Wingewest na de Tachtigjarige Oorlog: als overwonnen gebied bestuurd door de Republiek vanuit Den Haag. Politiek onmondig, religieus onvrij en economische malaise. Pas aan het eind van de 18e eeuw: politieke gelijkberechtiging, economische en culturele achterstanden werden ingelopen tot zelfs een voortrekkersrol.

  Van machteloosheid, via morele verontwaardiging naar een ambitieus zelfbewustzijn.

 • Maandag 11 december: Eindejaarsborrel voor de leden.

Menu