Agenda

 • Jaarprogramma 2024:

  Het programma is nog niet helemaal precies ingevuld. Wat er vast staat leest u hieronder.

  Nieuwsgierig naar de verdere invulling?  Bekijk onze site regelmatig!

  Hopelijk ziet u er voldoende aanleiding in om een of meerdere avonden te bezoeken. Die zijn ook voor niet-leden vrij toegankelijk, maar als u lid wil worden van onze vereniging: graag!

  Al bijna dertig jaar hanteren we een sociëteitsformule: gezelligheid en inhoud gaan samen op. De avonden beginnen gebruikelijk met een heerlijk diner voor leden, inloop vanaf 19.30 uur om 20.00 uur gevolgd door een inhoudelijk programma tot 22.00 uur. Open voor iedereen. Daarna nog een informeel drankje voor de liefhebbers.

  Ons “clubhuis” is De Avenue in de Waterstraat. Dit prachtige, nostalgische theater staat borg voor een gastvrij onthaal! Wees van harte welkom.

 • Maandag 29 januari: Excursie Grote Kerk en Nieuwjaarsdiner

  Alleen voor leden. Inloop Grote Kerk 17.00 uur. Om 17.15 uur neemt organist Aart Bergwerff ons mee in de geschiedenis van het Hillen orgel en geeft uitleg over het instrument. Hij gaat ook in op een ingrijpende renovatie van het orgel die dit jaar zal plaatsvinden.

  Uiteraard laat Aart zijn verhaal vergezeld gaan van prachtige klanken van een van de grote monumenten in de Grote Kerk.

  Daarna een stukje lopen naar De Avenue voor een gezellig en ongetwijfeld lekker nieuwjaarsdiner. Dat begint om 19.15 uur.

 • Maandag 26 februari: Ledenvergadering en: De Evolutie van Breda

  Na diner en ledenvergadering (uiteraard alleen voor leden) begint om 20.00 uur de lezing van Walter van de Calseyde die ons gidst door ontstaan en mogelijk toekomst van Breda. Een lustrum voor Walter! Hij levert al zijn vijfde bijdrage aan de vele bijeenkomsten sinds de oprichting van de Gouden Cirkel in 1996!

  Dit is de eerste lezing in het teken van het thema van dit jaar: De veranderende stad. Dit thema verbindt het verleden met het nu en brengt ons dynamisch erfgoed dichterbij.

 • Maandag 25 maart: Dromen over een kasteel

  Een samenwerking tussen Stedelijk Museum Breda en Stadssocieteit de Gouden Cirkel

  Inleiding 

  Het kasteel van Breda wordt al bijna 200 jaar als opleidingsplaats gebruikt door defensie. Defensie is met haar vele gebieden in hartje stad van grote invloed geweest in het stimuleren dan wel beperken van de stadsontwikkeling van Breda. Maar de band tussen de bevolking van Breda en de bewoners van het kasteel is losser aan het worden.

  Het voelt aan alsof in de transitie die de stad nu gaat doormaken het kasteel wel eens een nieuwe belangrijke inspirerende, en verbindende rol zou kunnen gaan krijgen. Het paleis en bijhorende gebouwen zou open  kunnen gaan voor de stad en zo een verbindingsplek tussen het oude centrum en het Zoet ( grote nieuwe woonwijk die gebouwd gaat worden op de plaats van de suikerfabriek) kunnen gaan vormen. In het kasteel zouden zowel het verleden als de toekomst een plaats kunnen krijgen. Dat zou een invloedrijke kiem zijn voor de aanpalende ontwikkelingsgebieden van de stad. Sturend voor de toekomst van de stad.

  Wat is mooier dan tijdens zo’n grootschalig ontwerpproces te dromen. Dromen zijn een krachtig medium voor verandering. Wij dagen u uit om een avond met ons mee te dromen, onder het motto: “als dromen niet beangstigen zijn ze te klein”. ( Richard Branson )

  Het programma

  Welkom door Marijke van der Putten, voorzitter Gouden Cirkel

  Erfgoed als culturele kiem voor Breda, een droom. Door Eloi Koreman, architect en beeldend kunstenaar. Zijn droom over een opnieuw stromende rivier de Mark door de binnenstad is al gedeeltelijk gerealiseerd.

  De invloed en rol van de KMA van 1826 tot heden. Door Wim Klinkert, sinds 1985 werkzaam aan de KMA, nu Nederlandse Defensie Academie, als docent en later hoogleraar militaire geschiedenis. Van 2007 tot 2022 was hij tevens deeltijdhoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

  Marineterrein Amsterdam als bron van innovatie. Door Liesbeth Jansen, directeur Linkeroever, dat landelijk werkt aan de herontwikkeling van gebouwen en gebieden.  Zij was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de Westergasfabriek in Amsterdam tot de afronding in 2010. Sinds 2013 is zij ook directeur van het Marineterrein Amsterdam. Zij vertelt hoe Rijk (Rijksvastgoedbedrijf en Defensie) en de gemeente Amsterdam samen besloten het Marineterrein als bron van innovatie te gaan ontwikkelen.

  Reflectie. Door Dingeman Kuilman, directeur van Stedelijk Museum Breda. Hij  reflecteert samen met de sprekers en de zaal op de dromen, verlangens en wensen dat het kasteel van Breda op roept.

   

 • Maandag 29 april: Willem de Zwijger, staatsvorming & geweld

  Tijdens de 80 jarige oorlog kreeg de toekomstige Nederlandse staat steeds meer contouren. Onze geschiedenisverhalen vertellen vooral over wie wanneer de macht verwierf en over degene die wint: de held. Zo ook de verhalen over Maurits van Nassau, Frederik Hendrik en natuurlijk Willem de Zwijger cq Willem van Oranje. Onze helden? Maar voor wie? Op welke wijze hanteerden zij de macht en welke consequenties had dit voor de burgers? Paul Frissen trapt deze avond af om nader in te gaan op het thema staatsvorming en helden.

  Paul Frissen is emeritus hoogleraar bestuurskunde Tilburg University en dean van de Nederlandse school voor openbaar bestuur.

  Daarna vertelt Herman Peters over het minder vaak belichte deel van de geschiedenis ten tijde van en na de 80 jarige oorlog, hoe de helden hun macht inzetten om de burgers in het gareel te krijgen. Hoe overleefden zij de oorlogen en met welk resultaat? Een avond ter aanvulling op uw geschiedenisboek!

  Herman Peters studeerde rechten aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg waar hij in 1978 afstudeerde. Na zijn werk als jurist geeft hij onder andere lezingen over Napoleon en is hij gids bij Museum het Kruithuis in ‘s-Hertogenbosch.

 • Maandag 27 Mei: Hertogen, edelen en stedelingen

  Spreker is Jan van Oudheusden, die we vorig jaar ook te gast hadden. Dit keer gaat hij met ons op zoek naar de belangrijkste politieke, maatschappelijke en culturele mijlpalen uit de middeleeuwse geschiedenis van het hertogdom Brabant.

 • Maandag 24 Juni: Het stratenpatroon als monument

  In het kader van het thema De Veranderende Stad licht architect Toon Oomen het belang toe van het stratenpatroon van Breda met de toevallige of welbewuste ingrepen daarin en de effecten daarvan.

 • Dinsdag 9 juli: Moeders des Vaderlands

  Historica Femke Deen, die eerder bij ons te gast was om over de vrouwen van Willem van Oranje te spreken, bezoekt ons opnieuw voor een lezing over sterke vrouwen, naar aanleiding van haar binnenkort te verschijnen boek.

  Deze avond wordt georganiseerd door De Gouden Cirkel samen met de Vrienden van Stedelijk Museum Breda. Aanvang 20.00 uur. Locatie: de Waalse Kerk. 

  De lezing is exclusief toegankelijk voor leden van De Gouden Cirkel en Vrienden van Stedelijk Museum Breda. Zij ontvangen te zijner tijd een uitnodiging.

   

 • Maandag 26 augustus: BredaPhoto

  Met directeur Friso Wijnen en een van de exposerende fotografen.

 • Maandag 30 september: Stedelijke projectontwikkeling in de jaren 30

  Door Frans Gooskens

 • Maandag 28 oktober: Geroofd Joods Bezit in WO2

  Onderzoeker Suzanne Stevens ligt een tegel op.

 • Maandag 9 december: Eindejaarsborrel

  alleen voor leden

Menu