Agenda

 • Jaarprogramma 2023:

  We beginnen weer met goede moed en enthousiasme aan een nieuw, hopelijk Coronavrij, jaar. We zijn trots op ons programma in 2023. Hopelijk ziet u er ook voldoende aanleiding in om een of meerdere avonden te bezoeken. Die zijn ook voor niet-leden vrij toegankelijk, maar als u lid wil worden van onze vereniging: graag!

  Al bijna dertig jaar hanteren we een sociëteitsformule: gezelligheid en inhoud gaan samen op. De avonden beginnen gebruikelijk met een heerlijk diner voor leden, inloop vanaf 19.30 uur om 20.00 uur gevolgd door een inhoudelijk programma tot 22.00 uur. Open voor iedereen. Daarna nog een informeel drankje voor de liefhebbers.

  Ons “clubhuis” is De Avenue in de Waterstraat. Dit prachtige, nostalgische theater staat borg voor een gastvrij onthaal! Wees van harte welkom.

 • Maandag 16 januari: nieuwjaarsdiner voor leden.

 • Maandag 30 januari: Stadsontwikkeling in beweging, een kritische reflectie.

  Gemeentelijk stadsontwikkelaars Peter van Schie en Onno van der Heijden reflecteren op vorige tijden, andere tijden en nieuwe tijden in het ontwikkelen van onze stad. Er gaat nogal wat gebeuren rondom het oude centrum. Denk aan Gasthuisvelden, Nieuwe Mark, Koepel, ’t Zoet, Oude Haven, Chasséveld. Er gaat een fors vergroot centrum ontstaan.

  Peter van Schie gaat in op de manier waarop binnen de gemeente nu naar de ontwikkeling van dit nieuwe centrum wordt gekeken. Hij schetst de daarbij behorende groei in denken en aanpak.

  Onno van de Heijden vertelt aan de hand van het gebied Klavers-Jansen hoe het denken hierover in 15 jaar tijd ingrijpend is veranderd.

  Voorzitter Marijke van der Putten gaat vervolgens beide heren kritisch bevragen en ook u krijgt daartoe de gelegenheid.

 • Maandag 27 februari: De bloei van Antwerpen in de 16e eeuw en de betekenis voor Breda. 

  Deze avond is alleen toegankelijk voor leden van de Gouden Cirkel en de Vrienden van het Stedelijk Museum Breda.

  Schrijver Jeroen Olyslaegers over zijn boek Wildevrouw, waarin hij een prachtig beeld schetst van het Antwerpen in de 16e eeuw. We organiseren deze avond samen met Stedelijk Museum Breda. Directeur Dingeman Kuilman spreekt met Olyslaegers over de relatie tussen Antwerpen en Breda.

 • Maandag 27 maart: jaarvergadering voor de leden, tot 19.30 uur. Om 20.00uur: bijzondere straatnamen in Breda. Hoe komen ze tot stand, welke dilemma’s spelen bij de keuze? Wie kiest er eigenlijk?

  Spreker is Gerard Otten. Hij studeerde aan de Rijksarchiefschool in Den Haag en werkte bij het Stadsarchief en Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda. Auteur van het boek: De straten van Breda. Werkt nu aan: Nieuwe wegen in de straatnaamgeving.

   

 • Maandag 24 april: Kunst op straat. Wat betekent kunst voor de stad en hoe staat het ermee?

  Victor Willemse heeft als hobby zo ongeveer alle kunst op straat in Breda gefotografeerd en gedocumenteerd. Hij zal er vanavond veel over verhalen. Ad van Rosmalen verkent de mogelijkheden, de kwaliteit en impact van kunst in de openbare ruimte in relatie tot de identiteit van een stad.  Merel van der Linden is ruimtelijk ontwerper en ontfermt zich over objecten die zij verwaarloosd vindt of die meer aandacht verdienen in de stad. U kunt haar daar misschien ook nog suggesties over geven?

  Tot slot belicht van Rosmalen projecten die niet van de gemeente maar van burgers afkomstig zijn. Hoe vergaat het deze initiatieven?

 • Maandag 22 mei: Breda, Brouwerijen en Bier: Economische-, sociale- en culturele betekenis.

  Twee kenners zorgen voor een boeiende bier bijeenkomst:

  Hans Meijvis: zit meer in het Bredaas Archief dan in de kroeg. Daarom weet hij ontzettende veel van de geschiedenis van de brouwerijen in Breda. Daar weet hij smakelijk over te vertellen.

  Richard Kessels heeft een uitgebreide bierbibliotheek over bier, brouwerijen, bierbrouwende kloosters en aanverwante zaken. Maar hij weet ook alles van de praktijk van het brouwen en het proeven van het brouwsel. Actief in het Beyerd Biergilde Breda en het Bierproefgenootschap “De Bovenkamer”.

  Na de vrij droge verhalen kunnen de liefhebbers uit het rijke assortiment van De Avenue het geleerde in praktijk brengen. Proost!

 • Maandag 26 juni: Graaf Hendrik lll: zijn betekenis voor de stad.

  Wim Klinkert gaat in op de rol en grote betekenis voor Breda, Graaf Hendrik III, vader van René de Chalon.

 • 12 Juli: excursie ’t Zoet

  Het voormalige terrein van de suikerfabriek wordt de nieuwste, prestigieuze nieuwbouwwijk van Breda. Onze leden gaan er rondlopen onder de enthousiaste leiding van Barbara Putters.

 • Maandag 28 augustus: De Indische gemeenschap in Breda: verhalen van 3 generaties.

  Spreker: Carel Banse.

 • Maandag 25 september: Klinkend erfgoed: het verhaal van het orgel in de Grote Kerk.

  Organist Aart Bergwerf bespeelt de zaal.

 • Maandag 30 oktober: De maand van de geschiedenis, thema: Eureka

   

 • Maandag 27 november: Het erfgoed van de Zuidelijke Nederlanden. Onze eigen geschiedenis die afwijkt van die der noordelijke provincies.

  Deze geschiedenis wordt behandeld door Jan van Opheusden

 • Maandag 11 december: Eindejaarsborrel voor de leden.

Menu