Agenda

 • Jaarprogramma 2021

  De eerste helft van dit jaar is verstreken zonder dat we ons normale maandelijks programma konden uitvoeren. De maatregelen om de Corona-pandemie te beteugelen maakten het helaas onmogelijk om op de gebruikelijke wijze bij elkaar te komen: eerst een heerlijk diner en vervolgens een behandeling van een boeiend onderwerp. Toegankelijk voor iedereen.

  Maar we worden steeds hoopvoller dat we u de komende maanden toch een wat aangepast programma kunnen bieden! Hieronder de eerste activiteiten. Deze zijn helaas nog alleen voor onze leden. Hopelijk volgen vanaf september ook weer bijeenkomsten die voor een breder publiek toegankelijk zijn.

 • Dinsdag 4 mei  ivm voorspeld zeer slecht weer, verplaatst naar woensdag 12 mei

  Excursie in het open landschap ten noorden van Breda tot aan de Amer. Dat gebied maakt deel uit van het groene erfgoed in en om Breda. Dat wordt beschreven in het jubileumboek van de Gouden Cirkel dat binnenkort verschijnt.

  De excursie wordt verzorgd door Cedric Bousché, oprichter en bestuurslid van de stichting De AmerkantOp. Deze stichting van boeren, burgers en buitenlui richt zich op verbetering van de leefomgeving. Voornaamste instrument is het verwerven of langdurig beheren van gronden. Landschapsontwikkling, bodemnood, toekomst agrarische sector, ruimte voor de natuur en het klimaat van morgen,  staan centraal in het beheer door de stichting.

   

 • Woensdag 9 juni: excursie singels

  Architect, schilder, musicus, schrijver, “Breda-deskundige” Toon Oomen neemt u mee voor een wandeling langs de singels vanaf het Wilhelminapark tot de Haven. In ons nog te verschijnen jubileumboek, verwoordt Toon de waarde van de singels als volgt: “… vormen de singels voor de stad een belangrijk structuurelement op het gebied van groen en water, maar vormen ze ook een 7.5 km lang lint waar groen, water, fauna, geschiedenis, cultuur, architectuur,stedenbouw, kunst en recreatie aan elkaar geregen worden.” Tijdens de wandeling gaat Toon in op al deze aspecten van de singels.

  Practisch: 9 juni 10.45 verzamelen bij het Poolse monument (twee adelaars) aan het Wilhelminapark. Wandeling gaat van start om 11.00 uur, duurt ongeveer anderhalf uur en eindigt bij de Haven. Er kunnen maximaal 20 leden mee. Bij meer belangstelling kan de wandeling om 14.00 uur herhaald worden. Dus aanmelden is noodzakelijk en dat kan tot en met zondag 6 juni. Mail naar: secretarisgoudencirkelbreda@gmail.com. Bevestiging per mail op 7 juni.  Kort dag dus. Wees er snel bij!

 • Maandag 14 juni: rondleiding Royal Fashion Design in de Grote Kerk

  Mode ontwerper Mattijs van Bergen licht zijn “koninklijke creaties” toe die in de Grote Kerk te bewonderen zijn. Marieke Wiegel, de directeur van de Grote Kerk, wijst daarbij ook op de vele mooie elementen in “haar” gebouw. Gelukkig kan het weer!

  Practisch: 14 juni om 16.45 uur verzamelen bij de ingang van de kerk. Van 17.00 – 18.00 uur rondleiding. In ons clublokaal De Avenue vervolgens een borrel en diner. De groepsgrootte is beperkt tot 30 personen. Dus aanmelding uiterlijk 10 juni per mail naar bovenstaand email adres. Bevestiging per mail op 11 juni.

   

 • Woensdag 28 juli: Excursie landgoed Wolfslaar

  Alleen voor leden: Olga Kroes, oprichter van de Warmoezerij geeft uitleg over doelstellingen en werking van haar initiatief. Jac Kriens, bestuurslid, leidt ons rond over het landgoed en gaat in op de geschiedenis en de toekomstige nieuwe ontwikkelingen.

  Ontvangst bij de Warmoezerij om 14.45, start om15.00 uur. Aanmelden uiterlijk 23 juli:  secretarisgoudencirkelbreda@gmail.com

 • Maandag 30 augustus: jubileumdiner ter ere van ons 25-jarig bestaan

  Voor leden: lekker eten en nog veel meer!

 • Maandag 27 september: Suikerhoek

  Hopelijk de eerste “normale” avond, met een diner voor leden, om 20.00 uur gevolgd een programma, toegankelijk voor iedereen. In ons vertrouwde De Avenue.

  Filmmaker Raoul de Zwart kan eindelijk zijn documentaires : “Suikerhoek” toelichten. Opkomst en verval van de suikerindustrie in West Brabant en Breda. Hard werken door landarbeiders, bietenteelt en -transport, uitknijpen van boeren, innovaties, fabrieken als Kathedralen, hoogwaardige arbeid, stank, stoom, rookpluimen, nostalgie, arm en rijk.

 • Maandag 25 oktober: Omgevingsvisie gemeente Breda

   

 • Maandag 29 november: Historische Atlas van Breda

  Lezing door ons gewaardeerd lid, voormalig stedenbouwkundige bij de gemeente, Jan Willem Messer. Hij is een van de auteurs van deze “atlas” over de geschiedenis van Breda.

   

 • December: eindejaarsborrel

   

 •  

   

Menu