Agenda

 • Jaarprogramma 2023:

  We beginnen weer met goede moed en enthousiasme aan een nieuw, hopelijk Coronavrij, jaar. We zijn nu al trots op ons programma. Hopelijk ziet u er ook voldoende aanleiding in om een of meerdere avonden te bezoeken. Die zijn ook voor niet-leden vrij toegankelijk, maar als u lid wil worden van onze vereniging: graag!

  Al bijna dertig jaar hanteren we een sociëteitsformule: gezelligheid en inhoud gaan samen op. De avonden beginnen gebruikelijk met een heerlijk diner voor leden, inloop vanaf 19.30 uur om 20.00 uur gevolgd door een inhoudelijk programma tot 22.00 uur. Open voor iedereen. Daarna nog een informeel drankje voor de liefhebbers.

  Ons “clubhuis” is De Avenue in de Waterstraat. Dit prachtige, nostalgische theater staat borg voor een gastvrij onthaal!

 • Maandag 16 januari: nieuwjaarsdiner voor leden.

 • Maandag 30 januari: Stadsontwikkeling in beweging, een kritische reflectie.

  Gemeentelijk stadsontwikkelaars Peter van Schie en Onno van der Heijden reflecteren op vorige tijden, andere tijden en nieuwe tijden in het ontwikkelen van onze stad. Er gaat nogal wat gebeuren rondom het oude centrum. Denk aan Gasthuisvelden, Nieuwe Mark, Koepel, ’t Zoet, Oude Haven, Chasséveld. Er gaat een fors vergroot centrum ontstaan.

  Peter van Schie gaat in op de manier waarop binnen de gemeente nu naar de ontwikkeling van dit nieuwe centrum wordt gekeken. Hij schetst de daarbij behorende groei in denken en aanpak.

  Onno van de Heijden vertelt aan de hand van het gebied Klavers-Jansen hoe het denken hierover in 15 jaar tijd ingrijpend is veranderd.

  Voorzitter Marijke van der Putten gaat vervolgens beide heren kritisch bevragen en ook u krijgt daartoe de gelegenheid.

 • Maandag 27 februari: Historisch erfgoed in zusterstad Antwerpen. Schrijver Jeroen Olyslaegers over zijn onderzoek naar het Antwerpen in de 16e eeuw.

  We organiseren deze avond samen met Stedelijk Museum Breda. Directeur Dingeman Kuilman spreekt met Olyslaegers over de relatie tussen Antwerpen en Breda.

 • Maandag 27 maart: jaarvergadering voor de leden, tot 19.30 uur. Om 20.00uur: bijzondere straatnamen in Breda. Hoe komen ze tot stand.

  Spreker is Gerard Otten.

   

 • Maandag 24 april: Kunst op straat. Wat betekent kunst voor de stad en hoe staat het ermee?

  Ad van Rosmalen en Merel van der Linden belichten de rol en de staat van kunst in de openbare ruimte.

 • Maandag 22 mei: Breda, stad van brouwerijen. Economische-, sociale- en culturele betekenis.

  Het belooft een geestrijke avond te worden. Helaas zonder proeverij…..

 • Maandag 26 juni: Graaf Hendrik lll: zijn betekenis voor de stad.

  Wim Klinkert gaat in op de rol en grote betekenis voor Breda, Graaf Hendrik III, vader van René de Chalon.

 • Juli: excursie.

 • Maandag 28 augustus: De Indonesische gemeenschap in Breda: verhalen van 3 generaties.

  Spreker: Carel Banse.

 • Maandag 25 september: Klinkend erfgoed: het verhaal van het orgel in de Grote Kerk.

  Organist Aart Bergwerf bespeelt de zaal.

 • Maandag 30 oktober: De maand van de geschiedenis, thema: Eureka

  Henk Mannaert spreekt over de betekenis van overlevering via verhalen.

 • Maandag 27 november: Het erfgoed van de Zuidelijke Nederlanden. Onze eigen geschiedenis die afwijkt van die der noordelijke provincies.

  Deze geschiedenis wordt behandeld door Jan van Opheusden

 • Maandag 11 december: Eindejaarsborrel voor de leden.

Menu