Hoofdnavigatie

Over ons

Ontstaan

In 1994 gaven de bestuurders van de stad Breda aan de stedenbouwkundige Rem Koolhaas de opdracht om een exclusief complex van woningen te realiseren op het vrijgekomen Chassé terrein. Hierover ontstonden felle discussies en er was veel kritiek. Sommigen noemden de plannen “Manhattan aan de Mark”.

De actieve Bredase ondernemer Jan Tebbe (1933-2006) verhief, samen met o.a. 5 plaatselijke architectenbureaus, zijn stem tegen de voorgenomen bouwactiviteiten. Hij werd daarin gesteund door velen die het Bredase erfgoed hoog in het vaandel hadden. Ze vonden de plannen te grootschalig en te massaal en niet afgestemd op de geleidelijke organische groei kenmerkend voor het historische centrum. Het tij was echter niet meer te keren.

Daarop nam Jan Tebbe c.s., op 1 januari 1996,  het initiatief tot oprichting van de Vereniging Stadssociëteit de Gouden Cirkel.

Al 20 jaar actief dus!

Waar staat de Gouden Cirkel voor:

Wij streven ernaar het culturele erfgoed van de stad Breda te bevorderen, in het bijzonder het historische stadsdeel binnen de singels.

Wij vinden het ook belangrijk dit erfgoed te integreren in de hedendaagse ontwikkelingen.

Actief zullen we initiatieven op bovenstaand gebied  in de stad Breda ondersteunen. Wij fungeren als intermediair en bieden een podium om deze discussie tussen iedereen, bestuur en burgers, te stimuleren.

Ons Beeldmerk

De naam Gouden Cirkel is bedacht door Jan Tebbe. Het is een metafoor voor een cultuurhistorische rondgang langs de markante pleinen en straten van de oude stad binnen de singels. Tevens is het een verwijzing naar de groep bewoners van de stad die zich rond de doelstellingen scharen.

Het beeld is ontworpen door 2 leden: de architecten Joost Margry en Leo Nouwens.

De Gouden Cirkel als Stadssociëteit

Vereniging Stadssociëteit De Gouden Cirkel functioneert volgens de sociëteitsformule:

”de historische rol van de stadssociëteit als informeel ontmoetingscentrum van bestuurders en burgers waarbij allerhande stedelijke kwesties en belangen in een aangename ambiance kunnen worden besproken”

De Gouden cirkel is geen inloopsociëteit, maar houdt eenmaal per maand, de laatste maandag van de maand, haar bijeenkomst in theaterdinersalon De Avenue.

De oogst van 20 jaar Gouden Cirkel

Sinds 1996 hebben we ruim 200 openbare discussiebijeenkomsten, fora en excursies georganiseerd. We hebben hiermee een waardevolle bijdrage geleverd aan discussies die gingen over een groot aantal belangrijke ontwikkelingen in Breda.  Zoals de inrichting van het Chassé Park; behoud kerkgebouwen zoals de H. Hartkerk; klooster Catharinadal/Casino; ontwikkelingen in het stationsgebied/Via Breda; bebouwing Molsterrein/Lange Stallen. Bij veel discussiebijeenkomsten haalden we de krant, zoals tijdens de plannen voor de Open Haven/Nieuwe Rivier/Nieuwe Mark. Maar ook een bijeenkomst over het parkeren in de binnenstad: “De Blikken Cirkel”,  mag genoemd worden net als de discussie over “ HSL: Trein met Grote Voordelen?”. Verder hebben we een behoorlijk aantal verkiezings- en politieke debatten georganiseerd over hete culturele hangijzers in de stad.

Naast deze meer op actuele problematiek gerichte discussies, organiseerden we ook talloze lezingen en excursies waarbij ons historisch cultureel erfgoed centraal stond. Denk hierbij aan allerlei verhalen over de Nassau’s, de Gouden eeuw, het Begijnhof, ons  industrieel erfgoed, het Breda’s Mannenkoor, “de jacht in de Baroniestad”, “heerlijkheden in en om Breda”, de brouwerijen.

 

Maak kennis met het bestuur 

Jan Rijcken is sinds kort bestuurslid met als taken de coördinatie van het maandelijks programma en communicatie. Foto en nadere informatie volgen.
Jan de Bakker: penningmeester
Was eigenaar van Hoosemans Tuin&Dier en De Bakker Advies. Is secretaris en examinator van het Huisdier Kennis Instituut . Van 2009-2015 voorzitter van de wijkraad Stadshart-Valkenberg. Geboren in de binnenstad en woont daar nog steeds. Hierdoor  zeer betrokken bij alle ontwikkelingen in de (binnen)stad.
Marianne Volker: ledenadministratie
Is al vanaf de oprichting actief in de Gouden Cirkel, waarvan vele jaren als secretaris. Nu verzorgt ze de ledenadministratie en de verzending van de uitnodigingen voor de bijeenkomsten. De Cirkel zorgt er voor dat zo veel mogelijk  mensen hun mening kunnen geven over allerlei plannen voor de stad. Dat is een belangrijke rol, maar de bijeenkomsten bieden ook de nodige gezelligheid.
Marijke van der Putten:voorzitter, programma en PR
Eigenaar van het psychologisch adviesbureau Inspirae. Naast het bieden van organisatieadvies en coaching, produceert zij documentaires en programma’s. Cultureel erfgoed vindt ze zo enorm waardevol voor ons historisch bewustzijn en welbevinden, dat er niet genoeg aandacht aan kan worden besteed. “Het doet me elke maand weer deugd als ik de zaal zie vollopen met geïnteresseerde mensen. Yes, denk ik dan: we gaan weer beginnen!” Communicatie en PR zijn belangrijke taken, maar ze houdt zich ook bezig met erfgoedthema’s die verbonden zijn met de Bredase actualiteit. Fungeert veelal als moderator van de bijeenkomsten.
Frans Broos: programma
Was architect bij bureau in Breda en gemeentearchitect van Roosendaal. Heeft grote interesse in genealogie en de plaatselijke en Brabantse geschiedenis. Vandaar ook de belangstelling voor het Bredase erfgoed. Hij is vooral bezig met de keuze, het invullen en regelen van de programma’s van de Gouden Cirkel.
Anke Tebbe
Echtgenote van Jan Tebbe die de Gouden Cirkel  in 1996 heeft opgericht.  Na 20 jaar Gouden Cirkel is het Bredase erfgoed nog steeds actueel! Anke houdt zich bezig met de activiteiten van de vereniging.
Louis van Gils: ere-voorzitter en adviseur van het bestuur
Werkzaam geweest als bedrijfspsycholoog. Mede-oprichter en voorzitter van de Gouden Cirkel van 1996 tot 2007. Voor zijn vele verdiensten heeft hij de Gouden Speld van de stadssociëteit ontvangen. Hij vindt het belangrijk om de relatie met de historische stad te verrijken.

 

Publicaties

De Vrede van Breda 1667

Ter gelegenheid van Breda-750, herdenkt stadssociëteit De Gouden Cirkel op 24 augustus 2002 De Vrede van Breda van 1667. Onderdeel van de herdenking is de presentatie van het boekje over de Vrede van Breda.

Het boekje herinnert de lezer eraan dat de Vrede van Breda een einde maakte aan de Tweede Engelse Oorlog en onthult het voor velen onbekende verband tussen de vredesconferentie in Breda en de beroemde tocht naar Chatham van admiraal de Ruyter. Het beschrijft de gebeurtenissen in onze stad tijdens de vredesonderhandelingen op het kasteel en het feest dat op 24 augustus 1667 losbarstte na de ratificatie van het vredesverdrag. De inhoud van het vredesverdrag maakt de lezer duidelijk dat de Vrede van Breda verstrekkende internationale gevolgen heeft gehad, die tot op heden op de wereldkaart zien zijn. Aan het einde van de geschiedschrijving van de Vrede van Breda vindt de lezer een routebeschrijving voor een wandeling langs de monumenten in de Bredase binnenstad die verbonden zijn met de Vrede van Breda

Dankzij een door de RABO bank gesponsorde heruitgave is het boekje weer te koop voor € 10,- in de boekhandel. Ledenprijs € 5,- , verkrijgbaar tijdens onze bijeenkomsten.

De verleidelijke stad. Markten, pleinen en binnenhoven in Breda

Uitgave ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van stadssociëteit De Gouden Cirkel Breda 27 maart 2006.

Het boekje beschrijft de markten, de pleinen en binnenhoven in de historische binnenstad binnen de singels. Die tezamen een gouden cirkel vormen. Het houdt een hartstochtelijk pleidooi voor de belevingswaarde van deze stedelijke ruimten.

Belevingswaarde: hoe je die ruimte beleeft en wat er te leven valt. Het jubileumboekje van stadssociëteit de Gouden Cirkel draagt ideeën en suggesties aan voor versterking van deze belevingswaarde.

Het boekje is uitverkocht. Het is wel te leen bij het bestuur.

De volgende 20 jaar

We kijken uit naar de volgende 20 jaar. De stad is in beweging en wij ook.

Dankzij de inbreng van vele actieve leden. Dank!

 “De enige organisatie ter stede die geregeld actuele en historische culturele erfgoed kwesties in discussie brengt.”

Menu