Hoofdnavigatie

Over ons

Ontstaan

In 1994 gaven de bestuurders van de stad Breda aan de stedenbouwkundige Rem Koolhaas de opdracht om een exclusief complex van woningen te realiseren op het vrijgekomen Chassé terrein. Hierover ontstonden felle discussies en er was veel kritiek. Sommigen noemden de plannen “Manhattan aan de Mark”.

De actieve Bredase ondernemer Jan Tebbe (1933-2006) verhief, samen met o.a. 5 plaatselijke architectenbureaus, zijn stem tegen de voorgenomen bouwactiviteiten. Hij werd daarin gesteund door velen die het Bredase erfgoed hoog in het vaandel hadden. Ze vonden de plannen te grootschalig en te massaal en niet afgestemd op de geleidelijke organische groei kenmerkend voor het historische centrum. Het tij was echter niet meer te keren.

Daarop nam Jan Tebbe c.s., op 1 januari 1996,  het initiatief tot oprichting van de Vereniging Stadssociëteit de Gouden Cirkel.

Al 22 jaar actief dus!

Waar staat de Gouden Cirkel voor:

Wij streven ernaar het culturele erfgoed van de stad Breda te bevorderen, in het bijzonder het historische stadsdeel binnen de singels.

We vinden het ook belangrijk dit erfgoed te integreren in de hedendaagse ontwikkelingen.

Actief zullen we initiatieven op bovenstaand gebied  in de stad Breda ondersteunen. Wij fungeren als intermediair en bieden een podium om deze discussie tussen iedereen, bestuur en burgers, te stimuleren.

Ons Beeldmerk

De naam Gouden Cirkel is bedacht door Jan Tebbe. Het is een metafoor voor een cultuurhistorische rondgang langs de markante pleinen en straten van de oude stad binnen de singels. Tevens is het een verwijzing naar de groep bewoners van de stad die zich rond de doelstellingen scharen.

Het beeld is ontworpen door 2 leden: de architecten Joost Margry en Leo Nouwens.

De Gouden Cirkel als Stadssociëteit

Vereniging Stadssociëteit De Gouden Cirkel functioneert volgens de sociëteitsformule:

”de historische rol van de stadssociëteit als informeel ontmoetingscentrum van bestuurders en burgers waarbij allerhande stedelijke kwesties en belangen in een aangename ambiance kunnen worden besproken”

De Gouden cirkel is geen inloopsociëteit, maar houdt eenmaal per maand, de laatste maandag van de maand, haar bijeenkomst in theaterdinersalon De Avenue.

De oogst van 22 jaar Gouden Cirkel

Sinds 1996 hebben we ruim 200 openbare discussiebijeenkomsten, fora en excursies georganiseerd. We hebben hiermee een waardevolle bijdrage geleverd aan discussies die gingen over een groot aantal belangrijke ontwikkelingen in Breda.  Zoals de inrichting van het Chassé Park; behoud kerkgebouwen zoals de H. Hartkerk; klooster Catharinadal/Casino; ontwikkelingen in het stationsgebied/Via Breda; bebouwing Molsterrein/Lange Stallen. Bij veel discussiebijeenkomsten haalden we de krant, zoals tijdens de plannen voor de Open Haven/Nieuwe Rivier/Nieuwe Mark. Maar ook een bijeenkomst over het parkeren in de binnenstad: “De Blikken Cirkel”,  mag genoemd worden net als de discussie over “ HSL: Trein met Grote Voordelen?”. Verder hebben we een behoorlijk aantal verkiezings- en politieke debatten georganiseerd over hete culturele hangijzers in de stad.

Naast deze meer op actuele problematiek gerichte discussies, organiseerden we ook talloze lezingen en excursies waarbij ons historisch cultureel erfgoed centraal stond. Denk hierbij aan allerlei verhalen over de Nassau’s, de Gouden eeuw, het Begijnhof, ons  industrieel erfgoed, het Breda’s Mannenkoor, “de jacht in de Baroniestad”, “heerlijkheden in en om Breda”, de brouwerijen.

Speciaal thema is sinds enkele jaren: ” Ons Erfgoed nabij”. Daarbij worden Bredase wijken diepgaand bekeken en beschreven. Er zijn er al drie aan bod gekomen: Heuvel, Belcrum en in mei 2018 de Haagse Beemden. Van de Heuvel en de Belcrum zijn boekjes gemaakt die nog verkrijgbaar zijn. De publicatie over de Haagse Beemden komt in december 2018 uit.

 

Maak kennis met het bestuur 

 Jan de Bakker: penningmeester
Was eigenaar van Hoosemans Tuin&Dier en De Bakker Advies. Is secretaris en examinator van het Huisdier Kennis Instituut . Van 2009-2015 voorzitter van de wijkraad Stadshart-Valkenberg. Geboren in de binnenstad en woont daar nog steeds. Hierdoor  zeer betrokken bij alle ontwikkelingen in de (binnen)stad.
Frans Broos: programma
Was architect bij bureau in Breda en gemeentearchitect van Roosendaal. Heeft grote interesse in genealogie en de plaatselijke en Brabantse geschiedenis. Vandaar ook de belangstelling voor het Bredase erfgoed. Hij is vooral bezig met de keuze, het invullen en regelen van de programma’s van de Gouden Cirkel.

 Marijke van der Putten:voorzitter, programma, strategie en PR

Eigenaar van het psychologisch adviesbureau Inspirae (1992). Naast het bieden van organisatieadvies en coaching, produceert zij documentaires en programma’s. Sinds 2014 bestuurslid en sinds 2018 voorzitter. Zij is inspirator van de ontwikkeling van de programma’s en van de totstandkoming van de boeken over “Ons Erfgoed Nabij”. Daarnaast is zij gastvrouw van de openbare avonden en representeert het bestuur in vele netwerken in de stad.

 

foto                  Jan Rijcken is sinds kort bestuurslid met als taken programma en communicatie.

 

Anke Tebbe: ledenacties
Echtgenote van Jan Tebbe die de Gouden Cirkel  in 1996 heeft opgericht.  Na 20 jaar Gouden Cirkel is het Bredase erfgoed nog steeds actueel! Anke houdt zich bezig met de activiteiten van de vereniging.

Marianne Volker: ledenadministratie

Is al vanaf de oprichting actief in de Gouden Cirkel, waarvan vele jaren als secretaris. Nu verzorgt ze de ledenadministratie en de verzending van de uitnodigingen voor de bijeenkomsten. De Cirkel zorgt er voor dat zo veel mogelijk  mensen hun mening kunnen geven over allerlei plannen voor de stad. Dat is een belangrijke rol, maar de bijeenkomsten bieden ook de nodige gezelligheid.

 

Publicaties

De Vrede van Breda 1667

Ter gelegenheid van Breda-750, herdenkt stadssociëteit De Gouden Cirkel op 24 augustus 2002 De Vrede van Breda van 1667. Onderdeel van de herdenking is de presentatie van het boekje over de Vrede van Breda.

Het boekje herinnert de lezer eraan dat de Vrede van Breda een einde maakte aan de Tweede Engelse Oorlog en onthult het voor velen onbekende verband tussen de vredesconferentie in Breda en de beroemde tocht naar Chatham van admiraal de Ruyter. Het beschrijft de gebeurtenissen in onze stad tijdens de vredesonderhandelingen op het kasteel en het feest dat op 24 augustus 1667 losbarstte na de ratificatie van het vredesverdrag. De inhoud van het vredesverdrag maakt de lezer duidelijk dat de Vrede van Breda verstrekkende internationale gevolgen heeft gehad, die tot op heden op de wereldkaart zien zijn. Aan het einde van de geschiedschrijving van de Vrede van Breda vindt de lezer een routebeschrijving voor een wandeling langs de monumenten in de Bredase binnenstad die verbonden zijn met de Vrede van Breda

Mede dankzij een door de firma Giebels gesponsorde heruitgave is het boekje weer te koop voor € 10,- in de boekhandel. Ledenprijs € 5,- , verkrijgbaar tijdens onze bijeenkomsten.

De verleidelijke stad. Markten, pleinen en binnenhoven in Breda

Uitgave ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van stadssociëteit De Gouden Cirkel Breda 27 maart 2006.

Het boekje beschrijft de markten, de pleinen en binnenhoven in de historische binnenstad binnen de singels. Die tezamen een gouden cirkel vormen. Het houdt een hartstochtelijk pleidooi voor de belevingswaarde van deze stedelijke ruimten.

Belevingswaarde: hoe je die ruimte beleeft en wat er te leven valt. Het jubileumboekje van stadssociëteit de Gouden Cirkel draagt ideeën en suggesties aan voor versterking van deze belevingswaarde.

Het boekje is uitverkocht. Het is wel te leen bij het bestuur.

Toekomst van de Gouden Cirkel

We kijken uit naar de volgende decennia. De stad is in beweging en wij blijven dat ook. Dankzij de inbreng van vele actieve leden. Dank!

 “De enige organisatie ter stede die geregeld actuele en historische culturele erfgoed kwesties in discussie brengt.”

Menu